Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας πατήστε ctrl και + ή ctrl και -
Για να αποθηκεύσετε και να τυπώσετε τη σελίδα κάνετε δεξί κλικ πάνω της

σελίδα 1

σελίδα 2

σελίδα 3

σελίδα 4